FANDOM


Chủ quản Admin của Trang.Sửa đổi

Các chủ quản admin là người giữ cho các wikia hoạt động bình thường,các member cần tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng do Wikia tạo ra,tham khảo thêm tại đây.


Nguyễn Hoàng Long (người thành lập).Sửa đổi

tên khác: Starford Maxint - Thành viên tối cao.


Nguyễn Nhật Long (Admin Svtfoe)Sửa đổi

tên khác: Star Walker - Thành viên tối cao.


Nếu muốn làm admin của trang thì xin vui lòng liên hệ với các admin hiện hành để gia nhập.

Các Member tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc các admin đặt ra,và wikia đặt ra và các điều khoản

pháp lý công nhận

Cộng đồng dựa trên cộng đồng mở Wikia Svtfoe Vietsub Team . FB/SVTFOEVN

- Fandom 2016 -